Vi kan inte blundra längre...uppvaknandets tid är här!!

Jag tror att många delar min åsikt om att skola, politik och samhället länge varit på väg åt fel håll. Vi tar inte hand om oss själva eller vår jord på ett hållbart sätt. Obalanserna i världen ökar. Makten och girigheten växer på bekostnad av vårt mänskliga välmående! Nu känns det verkligen som om det börjar bli dags att ändra på detta. Jag har i alla fall fått nog av den politik som prioriterar välstånd och prestationer högst på listan. Vi behöver inte politiker som tror att högre krav och kniven hårdare mot strupen leder till positiva förändringar och ett bättre samhälle. Vi håller på att förgöra hela vår planet och vi behöver vakna upp och förändra situationen innan det är försent. Vi har alla ett ansvar och vi är delaktiga i att skapa den värld vi vill leva i.

Tänk om vi kunde få ha politiker som är beredda på att tänka om och lägga sin egen maktposition åt sidan. Det vi behöver är politiker som inser att all förändring måste börja inifrån individen själv och som vågar tänka utanför ramarna.  Demokrati är inte att få möjlighet att rösta om vem eller vilka som ska hålla i piskan de näst kommande åren. Demokrati är att själv få möjlighet att göra sin röst hörd i de frågor som engagerar och berör.

Om vi ska lyckas skapa ett bättre samhälle och en mer medmänsklig värld så måste vi börja satsa på hälsa och välmående framför välstånd. Min åsikt är att ur välmående växer alltid välståndet men inte tvärtom om vi ska se det i ett långsiktigt perspektiv. Vi håller på att stressa sönder både oss själva och våra barn och i stressens spår gror ohälsan och sjukdomarna föds.

Jag arbetar som förskollärare och skulle därför vilja koppla mitt resonemang situationen i skola och förskola. Den plats där våra barn ska växa upp till trygga individer med stor tillit till sig själva och en positiv framtidssyn. Det som har hänt är att kraven för oss som arbetar med dessa barn har ökat samtidigt som förutsättningarna försämras och barngrupperna blir större. Vi får mindre tid att se, bekräfta och känna genuin närvaro med våra fantastiska barn och elever. Dokumentationer, systematiskt kvalitets arbete och annat pappers arbete stjäl tid från det vi helst av allt vill göra… nämligen vara med barnen.

 

Min önskan till dagens politiker är att de ska fundera kring vilken kvalité de egentligen eftersträvar? 

Ni får säkerligen det ni frågar efter och kräver även om det inte är det som egentligen behövs! Om nu våra barn blir sämre inom vissa ämnen som anses viktiga i dagens samhälle och om fler och fler inte klarar av de krav vi har i skolan idag kan det då vara rätt att öka kraven ytterligare. Har tanken slagit er att hårdare läroplaner, tydligare kursplaner, tidigare betyg och ett obligatoriskt skolår till kanske inte är rätta vägen till att väcka barns lustfylldhet och tilltro till sig själva som lärande individer. Vi har idag ett skolsystem som tidigt lägger grund till konkurrens och tävling istället för gemensamhet och samarbete. Vi har ett system som tyvärr handlar mer om hur vi ska lyckas hålla pengar och ekonomi i rullning istället för hur vi ska hålla människor, djur och natur vid liv och god hälsa. Vi måste tänka om och låta våra barn få växa inifrån och ut istället för att förstöra dem med det girighets jagande vi hittills skapat i vår värld. Vi måste skapa en mer hållbar värld där vi:  barn, ungdomar och vuxna lever i harmoni med oss själva och med varandra. Jag tror inte det är en omöjlighet men det kräver nytänk och förändring!

 

Det är dags att på allvar börja fundera på vilka värden vill vi bygga vidare på i framtiden?

Den människosyn jag har innefattar en stor tilltro till oss människor i allmänhet och till barn i synnerhet. Vi vill gärna se barn som små individer och därför i stort behov av beskydd från oss vuxna som förstår bättre eftersom vi levt längre. Jag är inte alls så säker på att det alltid är så enkelt. Barnen har med sin enorma nyfikenhet, sin fina öppenhet och oförstörda ärlighet mycket att lära oss. De har en närhet till sitt hjärta och till glädje och lycka som tyvärr ofta mattas ut med åren. Vi har oerört mycket att lära av barnen för vad är vårt sunda förnuft och våra erfarenheter värda när de får oss att sluta "leka", sluta brinna för det vi gör, sluta vara i nuet och t. o. m sluta att älska oss själva? I ett samhälle som bygger på kärlek och medmänsklighet skulle barnen vara våra stora läromästare!

Vad vi behöver är en ny politik och ett nytt tänk i förskola, skola och samhälle för att börja skapa en bättre mer hållbar värld. Vi kan inte blunda längre – Vi måste höja vår medvetenhet och börja fundera på vilken värld vi vill leva i och vilka värden som ska råda och sedan inse att vi själva är skapare av dessa. Var och en av oss som vandrar på denna planet har betydelse!  Alla kan göra skillnad!  

Inför valet 2014 önskar jag att alla som håller med mig tar en titt på Partiets ENHETs visioner. De kan vara svaret på våra böner. En politik på människans, naturens och djurens villkor är verkligen något jag drömmer om och vill kämpa för.
Partiet och möjligheten till detta finns redan, nu är det upp till oss att visa vad vi tycker och vill! <3 <3 <3