Vi bär både ont och gott inom oss och vi är fria att välja sida.

Vi bär alla en mörk och en ljus sida inom oss och vi föds med en fri vilja och eget ansvar att välja. Det onda och det goda triggas igång och får näring av olika anledningar och den sida vi använder mest är den som växer sig starkast inom oss. Men vi har alltid ett val att fokusera på det vi mår bäst av. Låt den sida som du vill ska växa inom dig få mycket näring och kraft.

Den mörka sidan består av känslor som: rädsla, ilska, sorg, avundsjuka, ånger, girighet, arrogans, själv ömkan, skuld, lögner, falskhet, egoism, negativitet m.m.

Den ljusa sidan består av känslor som: glädje, kärlek, hopp, empati, generositet, sanning, tro, medlidande, ödmjukhet, tillit, positivitet m.m.

 

Precis som Betty skriver i min gästbok så kan man se det som om vi har två lejon inom oss, ett ont och ett gott, och det är vårt egna val vilket vi väljer att mata. Då känns inte valet alls svårt.  Tack för liknelsen Betty!                      

 

Jag tror även att det kan underlätta att försöka se livet som en skola där vi utsätts för prövningar och utmaningar för att växa och lära.  Alla känslor måste få finnas och vara välkomna men vi väljer vilka vi vill låta vara kvar och få fäste hos oss. Återigen vi väljer vilket lejon vi matar och ger näring!

 Livet är upp och ner och bjuder på både ont och gott. Att falla är en del av livet men att ta sig upp igen är att leva. Risken finns att om vi gräver ner oss för djupt i negativitet och mörker blir vi lätt till en fara för både oss själva och för andra omkring oss. Då ger vi det onda lejonet kraft att växa sig stort och starkt. Tillslut kanske det tar över våra känslor och handlingar helt och hållet. Men det finns alltid hjälp att få för att hitta tillbaka till ljuset igen! Kärlekens dörr är aldrig stängd för någon!  Det goda lejonet inom oss finns alltid kvar och väntar på föda. Som jag skrivit tidigare så är kärleken  den starkaste kraften och övervinner allt bara den får chansen att kämpa.

Vi är inga offer. Alla som lever på denna fantastiska jord är vinnare. Det sorliga är att vi ofta har så svårt att känna det själva. Vi har lätt för att trycka ner och begrava vår självkänsla och vår självkärlek. Varför? Och Hur ska vi ändra på det? Hur ska vi nå den äkta villkorslösa kärleken inom oss? Jag tror att en bra början kan vara att skala av oss alla lager av skyddsmekanismer, rädslor och hinder som vi samlat på oss genom åren. Inse att dessa inte behöver vara en del av det som är jag. Våga lita på att vi har det vi behöver inom oss. Vi är perfekt skapta till att vara den vi är och att vi är menade att leva det bästa liv vi kan. Förutsättningarna för att det ska bli möjligt har vi inom oss. Var och en av oss har sitt alldeles egna unika värde och kan varken bytas eller jämföras med någon annan. Den sanna och äkta kärleken är och förblir villkorslös! Du som älskar dig själv på detta sätt och respekterar dig själv precis som du är blir också bättre på att älska och respektera andra precis som de är. Ju mer du matar ditt goda, kärleksfulla lejon desto mer kärlek orkar du sprida!  Som ordspråket säger: Kärleken blir bara större ju mer vi slösar på den.