Vem och vad ska man egentligen tro på?

 

”Vem ska man tro på, tro på tro på när, tro på när det är så här? ”Det är en intressant tanke som Dileva ställer sig i sin sångtext. Har ställt den till mig själv många gånger och ju djupare jag kommit i mitt inre desto tydligare har min sanning blivit och desto enklare har svaret blivit. Men alla de val vi ställs inför kommer aldrig bli helt okomplicerade. Vi kommer alltid ha olika fakta och tyckanden att ta ställning till. Många läror motsäger dessutom varandra så vem/ vad ska man i slutänden tro på om inte sig själv?

Jag har senaste året mer och mer fått en bild av en värld där vi tyvärr vaggas in i en falsk trygghet. En värld där makt och pengar fått för stor betydelse och där lögner och svek tyvärr blivit vardag. Vi blir fostrade till att lita blint på myndigheters ord och vetenskapens påståenden. Vi ska helst inte tänka själva och absolut inte ifrågasätta. Vi förlitar oss på att människor i olika maktpositioner verkligen vill och vet vårt bästa. Frågan jag ställer mig är om det i själva verket är så. Vad är sanning, vem och vad kan vi tro på?  Min tro och min sanning har jag funnit inom mig själv och den ger mig en otrolig styrka och ett rogivande lugn. Men jag vet av egen erfarenhet att detta inte är något man kan läsa sig till utan denna trosuppfattning bygger på en inre känsla som måste upplevas för att bli verklig. Vi kan inte luras eller låta oss övertalas utan övertygelsen måste komma inifrån. Det vi däremot kan göra är att hjälpa vårt inre och vårt hjärta att få den plats de förtjänar. Vi kan läsa och ta till oss olika sätt och redskap för att lättare kunna nå vår inre sanning och vi kan lära oss hantera vår omvärld och alla dess påverkningar. I min bok redogör jag för de ”knep” som hjälpt mig i min inre resa och på min väg mot att våga lita på mig själv och nå djupare i min känsla.

  Jag har länge haft en känsla av att 2012 skulle vara ett speciellt år men det var inget jag vågade tro på förrän jag verkligen upplevde det. Jag hade aldrig kunnat drömma om hur speciellt det skulle bli och hur mycket det skulle innebära för mig och min upplevesle av världen och livet.  Nu är jag övertygad om att fler säkerligen har öppnat sig för denna magik i och med den nya tidsepok som vi tågat in i. Känns som om det är en del i universums plan. Att vi ska bli fler och fler som ska hjälpas åt att sprida leenden, glädje, solskenshistorier som ger kraft åt andra.  Jag har senaste tiden stött på fler och fler människor som berättar om de vågat ta tag i och göra förändringar de länge önskat i sitt liv. Kanske har våra inre röster sakta men säkert börja tala tydligare till oss. Kanske är det så att fler och fler ska öppna sig, släppa rädslor och våga släppa kontrollen en aning!  Jag tror iallafall att det är många där ute som håller på att slå sig ur den fyrkantiga låda de varit fast i. Mångas som känner att deras inre börjat blomma och jag tar gärna emot små solskens historier från fler som upplevt positiva förändringar inom och/eller omkring er. Ju fler vi är som delar våra upplevelser desto fler är det som inspireras och väcker sitt inre. En person jag träffade för inte så länge sedan beskrev att hon länge känt sig som ett papper med siffror i byråkratins värd. Något som andra styrde och ställde med och som mest satt i en pärm och väntade. Det härliga var att hon avslutade med att nu fick det vara nog för hon visste att hon var mycket mer än så. Om andra tyckte hon var lite galen spelade mindre roll så länge hon följde den väg som kändes rätt. Mitt hjärta jublade av hennes härliga insikt.  Att alla dessa starka människor jag mött äntligen känner att de vågar göra slag i saker känns fantastiskt. Det händer nu, i en tid, då mänskligheten ska nå en högre dimension.  Den nya upplysningstiden är inne, vår medvetenhet ökar och våra val blir tydligare.  Jag hoppas innerligt att vi gör det till en tid där vi tillsammans medverkar för att skapa en levande frisk jord, fredliga länder och kärleksfulla människor. Det kommer alltid finnas onda krafter omkring oss som vill pocka på vår uppmärksamhet och få fäste i våra själar men vi har alltid ett val och vi kan alltid vända dem ryggen. Men för att kunna göra det måste vi öka vår medvetenhet och lära oss se igenom ondskans kamouflage.

 

Livet kan liknas vid en saga

Där både onda och goda makter råder!

Ondskan kommer ofta förklädd till en skönhet

Men med list och hjärtats medvetenhet ser vi igenom falskheten.

 

Känn efter, lyssna på ditt hjärta och lita på dig själv! Du har alla svar du behöver inom dig och du kommer må mycket bättre när du följer din inre vilja. Min övertygelse säger mig att ju fler människor som följer sitt inre och tänker med hjärtat ju närmre kommer vi den värld vi är menade att leva i. Mänskligheten skapar världen och förrutsättningarna i den.

Att verkligen tro på dig själv är oerhört viktigt!! Tro kan göra hinder till möjligheter, tro kan flytta berg och förändra liv. Så tro på dina förmågor, lita på dig själv och låt ditt inre blomma. Det är du värd.