Mina tankar om frihet!

Vad är frihet? Hur bör denna frihet växa fram och ta sig i utryck?

Som så många andra begrepp så kan vi se på detta med FRIHET från olika håll och med olika perspektiv. Jag märker och känner av detta oliktänk inom Enhet (det enda parti jag helhjärtat kan lägga min dyrbara röst på) ) och jag gillar det, för det får mig att fördjupa mina egna tankar/känslor kring Friheten och dess betydelse.

Frihet är ett vackert ord som förmedlar hopp och glädje. Frihet är något som alla vill ha mycket av. Att känna sig Fri att lev sitt liv utifrån egna önskningar frambringar lycka och främjar vår hälsa på olika positiva sätt.

Enhet är för mig partiet med visionerna som kommer förändra världen. Det är även partiet som vill ge varje individ största möjliga frihet att forma sitt liv utifrån egna önskningar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.  När jag läser detta blir jag lycklig och fylld av framtidshopp och tro! Jag har en oändlig tillit till människan, universum och den process vi alla är delaktiga i.

Vad är då frihet för mig? Jag vill börja med att skilja på individuell Frihet och kollektiv Frihet. Full frihet på individnivå kan om det vill sig illa trigga igång egot tänker jag och dit tror jag inte vi vill. Det är ju våra ”själar”- vår inre kraft och kärleksfulla källa – som vi vill befria. Det som får oss att värna om varandra på ett djupt medmänskligt plan och där vi med fri vilja sätter vår egna mänskliga och individuella vinning åt sidan. Det är först i den känslan/insikten som vi verkligen bygger Enhet och blir friare både som människor och mänsklighet anser jag.

Därför vill jag särskilja på Frihet och Fri vilja för att lättare förklara och sätta ord på min känsla/insikt. Friheten står för mig mer kring det mänskliga och medmänskliga där vi TILLSAMMANS värnar om en bättre, rättvisare, friskare värld. Men sen har, inte att förglömma, varje individ en fri vilja och den kan vara högst individuell och egocentrerad. Där kan vi medvetet eller omedvetet välja än det ena, än det andra t.ex. girighet eller generositet, kärlek eller rädsla, hopp eller förtvivlan m.m.

Det finns inte några rätt eller fel i hur vi använder vår fria vilja som jag ser det och vi ska inte döma varandra i våra val men för mig är det viktigt att särskilja det från den Frihet jag önskar för människor, mänsklighet och värld!! 

Frihet är inte att alltid få göra som man vill. Däremot kan man känna sig riktigt fri och lycklig när man utifrån sin fria vilja väljer att göra något som är gott för andra.

Så för mig blir det därför oerhört viktigt att alltid koppla Frihetsbegreppet med min absoluta favorit vision nämligen att vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. För mig är detta den enklaste och kortaste vägen mot ett samhälle och en värld där Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen, blir vår verklighet.

Den som verkligen vill ge varje människa rätten till sin frihet ser också vinningen i att ge varje människa rätten till sin egen åsikt, ståndpunkt, tanke eller känsla utan att känna behov av att döma, nedvärdera eller förlöjliga.  Där kommer vår fria vilja in kring hur vi tar emot och bemöter andras ställningstaganden när de kanske strider eller motsäger våra egna. Om vi i djupet av våra hjärtan tror på att olikhet berikar och utvecklar så blir det väldigt lätt att möta upp med ödmjukhet och nyfikenhet.

Jag brukar symbolisera livet och våra individuella resor tillsammans som att vi lägger ett pussel. Där var och en av oss är en unik och ovärderlig pusselbit som behövs för att pusslet till slut ska bli komplett. Varje människa på jorden är unik och outbytbar, precis som en pusselbit, och ändå djupt inom oss, i våra hjätans innersta kärna är vi alla samma. Vi tillhör ju trots allt samma pussel.

Om vi lever i känslan att ALLA är unika och betydelsefulla och att var och en faktiskt har lika viktiga bitar att tillföra pusslet vi lägger, så blir det lättare att släppa rivalitet, tävlan och jämförelse. Detta kräver förstås en stor dos tillit till människan och den processen som pågår människor emellan. Att verkligen vila i sitt inre och känna visionerna växa fram även om vi inte själva har hela vägen klar framför oss. Vi (var och en) är ju bara en pusselbit och tillsammans bygger vi detta oändliga pussel så ALLA behövs!! Vi bor på samma jord och vi har i grund och botten samma ansvar.

Vissa pusselbitar (människor, själar) matchar oss direkt. Vi bildar grupper och tids nog så hittar även dessa grupper bitar som passar med varandra och på så sätt kommer pusslet bli klarare och klarare, helare och helare. Jag tror verkligen att vi närmar oss det vi alla drömmer om – En bättre, friskare och medmänskligare värld!!

Livets pussel är inte lätt att lägga men ack så spännande! Vi behöver antagligen inse att inom de områden där allt för mycket oenighet finns har inte alla pusselbitar fallit på plats ännu. Därför är det bättre att vi – här och nu - lägger kraft och energi på de områden där vi är eniga t.ex. basinkomst, naturresursfördelning, direktdemokrati, skol- och hälsofrågor, inre fridsarbete m.m. Tänk vilka fantastiska förändringar det skulle innebära för människor och mänsklighet och det frihetsskapandet vi alla vill verka för.  Det är verkligen steg ett i processen enligt mig. Vad nästa steg skulle tänkas vara kan ingen ensam svara för.

Tillsammans är vi Enhet! Nu och alltid! Eniga eller inte spelar inte så stor roll för det viktiga är hur vi hanterar den oenighet som råder. Enhet är inte detsamma som enighet. Enhet är för mig förknippat med att vi alla är en del i ett större sammanhang. Vi är alla unika och precis lika viktiga och betydelsefulla!! Tillsammans bygger vi livets pussel och i takt med att pusslet växer så växer även vår enighet tror jag! Enighet må med andra ord kanske vara målet men aldrig vägen och kom ihåg att det är vägen och inte målet som är det viktiga på livets resa. J Tack för att ni finns – var och en – och för att ni lägger livets och frihetenspussel tillsammans med mig. <3