Jag har funnit min stig!

Denna text är lånad av Carolina Gårdheim, Kreativ Insikt. För mig ligger det mycket sanning i dessa rader och de säger mycket om hur vi är ämnade att leva våra liv. Alla är bra på något, alla har saker att glädjas åt och alla har förmåga att känna lycka. Vi borde oftare ställa oss frågor som: Vad är glädje? Vad gör mig lycklig? Vad vill jag ägna mitt liv åt?  Hur kan jag påverka min situation? Det är så lätt att gå vilse i en främmande, skrämmande värld.
Många stigar kommer visa sig för oss under livets gång och det är inte alltid så lätt att hitta rätt men när du väl gör det försvinner alla tvivel. För mig känns det som om jag är mitt i en spännande och väldigt givande resa och jag har en stor tillit till att stigen jag funnit leder mig rätt. Men jag är också medveten om att inget sker utan ansträngning. Det krävs att jag är öppen för de möjligheter som livet ger mig. Om jag inte utmanar mig och prövar mina vingar kan många chanser gå mig förbi. Jag måste släppa kontroll, trygghet och rädslor och våga ge mig ut på okänd mark. Att ge ut en egen bok och själv vara ytterst ansvarig för allt som står i den känns som en stor utmaning för lilla mig. Att delge mina tankar, erfarenheter och upplevelser känns, om jag ska vara ärlig, lite skrämmande. Jag blottar delar av min själ till alla som vill läsa men jag gör det med glädje och entusiasm för jag känner starkt att det är mitt ”kall”. Något jag bara SKA göra. En viktig hållplats på min livsstig.
Min önskan är att inspirera andra till att följa sitt hjärta, finna sin stig och få känna sin ”himla tur”. Jag tror inte att lycka, glädje och harmoni är till för några få utan det är något som vi alla har inom oss. Men i den kaotiska värld vi lever i (och delvis är med och skapar) behöver vi bli påminda och mer medvetna om det.
Min resa har precis börjat och jag ser med glädje och nyfikenhet fram emot att vandra vidare på min unika stig……….på nya upptäcktsfärder, mot nya lärdomar och kunskapsmål.