Gott nytt år - Vi har förmågan att förändra vår värld!

Jag ser med glädje och förväntan fram emot 2014. Tror att det kommer bli precis så bra som vi gör det till. Jag började det nya året med att titta på en fantastisk film skapad av Foster Gamble. Det är en film alla borde se. 2 timmar av mitt liv och så mycket som föll på plats. Saker jag känt inom mig fick en tydlig förklaring. Nu är jag säkrare än någonsin på att en mänsklig revolution är nära och att allt kan bli bättre!! ♥♥♥ Vi närmar oss en fantastisk vetskap och visdom med stormsteg! Var och en av oss har betydelse i denna viktiga utveckling! Alla kan göra skillnad. Börja med att klicka på denna länk och se filmen som med stor sannolikhet kommer förändra din syn på världen.

 

www.youtube.com/watch?v=uFwyGdU5isE&feature=share

 

Jag har under mitt bokskrivande gjort fantastiska upptäckter i mitt inre och de blir bara tydligare och tydligare för mig. Jag känner mig hela tiden vägled till nästa steg i processen och det gör mig oerhört tacksam. Hela vår existens är invecklad, komplicerad och svår att förstå ändå känns den mer och mer begriplig och hanterbar för mig ju mer jag sätter mig in i det mitt inre hela tiden vill uppmärksamma mig på.

 

Något som varit väldigt viktigt för mig under min "resa" är hur vi ska kunna hjälpa våra barn att finna den inre visdomen och få blomstra av egen kraft. Jag har kommit i kontakt med begrepp som indigo -, kristall och regnbågsbarn och hur de kommer till jorden i allt större utsträckning för att hjälpa oss att förändra världen i rätt riktning. För att hjälpa oss se igenom de lagar och de värden som vi idag bygger vårt samhälle på för de får oss inte att blomstra och leva våra liv fullt ut. Vad och vilka styr oss idag? Hur ser vi på demokrati? Hur bygger vi ramar och vilka normer råder (kring vad som anses normalt och vad som inte gör det) i utbildning och i samhället i stort? Vad gör vi med de som inte passar in i den norm vi bestämt ska råda?

 

Efter att ha sett filmen ovan blev jag ännu mer övertygad om vikten av min inre resa och dess betydelse för mig och världen. Precis som jag skrev i rubriken så har vi alla förmågan att förändra vår värld. Förändringen börjar inom var och en av oss och sprider sig sedan som ringar på vatten. Den som väl funnit sin inre kärna kommer aldrig vilja släppa den – den ovillkorliga, rena kärleken som finns där är vår väg till lycka och välmående. Den finns i överflöd och den räcker till alla men tyvärr har vi blivit luttrade till att förtränga den. Filmen gav mig de svar jag behövde och sökt för att förstå och gav en förklaring till den känsla som växt sig stark inom mig de senaste 1,5 åren.

Jag kommer ägna mycket tid åt att försöka få den härliga visdom jag känner i kropp och stjäl att sprida sig till fler. Jag vill göra allt jag kan för att den vision av världen jag bygger min tro och livssyn på ska bli verklighet. Jag är övertygad om att det är möjligt och att universum ger oss all dess potential för att lyckas. Uppvaknandets tid är inne…

 

Gott nytt år!

Låt oss göra 2014 till ett spirituellt och fantastiskt år då många drömmar blir till verklighet!