Ny tidsålder på intågande...

21 december 2012 är ett datum som många haft tankar eller funderingar kring. De flesta har nog hört talas om att detta datum var speciellt. Men vad skulle igentligen ske? Skulle jorden gå under? Krockar vi med en planet? Kommer männskligheten utrotas och dö ut precis som dinosaurierna? Den omtalade Mayakalendern sägs ha sitt slut just detta datum och vad kan det egentligen innebära? Detta magiska datum har nu passerat, jorden finns kvar och männskligheten lever vidare. De flesta är nog inte förvånade över detta och det är faktiskt inte jag heller. Jag tror däremot att vi nu går in i en ny tidsålder och en ny upplysningstid. Vi kan inte blunda för att saker händer med vår jord och vårt välbefinnande och att det inte har gått åt det positiva hållt på sista tiden. Jag är övertygad om att den nya tidsåldern handlar om att vi måste höja vårt medvetande, ändra våra prioriteringar och bli bättre på att följa våra hjärtan. Vi måste hjälpas åt att rädda vår värld och oss själva.

Makt, girighet och egoism har länge varit det som styrt världen och mänskligheten.  De som har mycket vill ha mer och generositeten och medmänskligheten har fått stå tillbaka. Vi måste bli bättre på att ta till vara på jordens resurser och hjälpas åt till ett bättre leverne för alla. Stress och ohälsa är vanliga inslag i vardagen. Vill vi ha ett samhälle där teknologin har full fart framåt medan männskligheten kollapsar. Tyvärr kan det vara dit vi är på väg om vi inte tar oss en funderare. Vad är det vi egentligen behöver? Vad bör vi prioritera?