Ett magiskt möte

Två änglar i olika skepnader möts i stillhet.

Ett magiskt möte, ett tyst ”hej på dig”

Ett Magic moment när två själar av olika slag finner den

samhörighet och gemenskap vi alla är en del av.

Tiden stannar och ögonblicket varar länge!

Ett möte av visdom!

Ett möte i kärlek!