Ett fantastiskt möte

Idag har jag haft den stora äran att få vandra i strålande solsken längs vatten och blommande natur med en nyfunnen vän. Magin har helt klart fört oss samman och vi har så mycket att delge varandra i våra resor genom livet. Det är ingen slump att våra vägar korsas just nu utan jag ser det som universums sätt att stärka oss i vår tro. Jag är tacksam att jag fick ta del av din fantastiska livshistoria. Det är verkligen magiskt att du och din familj lyckas vända så mycket bara genom att medvetet fokusera på kärlek och tillit. Ett bevis på att mirakel sker. Kärleken är den starkaste kraften i universum och vi alla bär den inom oss. Din berättelse berörde mitt hjärta, upplyste min själ och stärkte mig ytterligare på min väg. Min strävan att sprida denna livstro och få fler att gå sin väg och följa sitt hjärta känns så viktig. Det är som du sa så lätt att gå vilse men det är aldrig för sent att hitta rätt igen. Att öppna upp för livets mirakel och för kärleken i djupet av våra hjärtan kan vara svårt men det är väl värt mödan och besväret.Livet kommer alltid att bjuda på både medgångar och motgångar men varje gång vi låter kärleken vinna över rädslorna så stärks vi inifrån och ut! Vårt inre kan bara blomma om vi ger den näring. Den bästa näring vi kan ge är kärlek och tillit.

Tack för att du berättade om hur din tro på kärleken som en stark helande och läkande kraft har hjälpt dig genom svårigheter i livet. Alla levande varelser är fulla av kraft och liv men olika erfarenheter gör det svårt för oss att inse och ta fram den. Det är ofta väldigt svårt och smärtsamt att ta sig igenom alla murar som vi omedvetet bygger i tron om att de skyddar oss från livets faror. I själva verket är det just dessa som blir vår största fiende och vårt största hinder till att kunna leva vårt liv fullt ut.  Medvetenhet och aktiva val är vårt bästa redskap i ”livets hårda skola”. Vilken tro vi än väljer att luta oss mot, eller om vi helt enkelt inte vill tro alls så finns det olika sätt för oss att nå tillfredställelse och mening i livet. Jag hoppas i alla fall att alla kan hålla med om att kärlek är något som vi alla behöver för att växa och utvecklas på ett positivt sätt.  Jag har länge funderat på om det kan finnas ett begrepp som kan beskriva den tro och livsfilosofi jag vill förmedla. Idag tror jag att en pusselbit på plats. Under vår härliga promenad och genom vårt samtal gick en röd tråd – nämligen kärleken.  Jag kände starkt att detta är i grund och botten en ”lära om kärleken och dess outtömliga kraft”. ”Kärleksläran” är ett passande begrepp tycker jag. Konsten att hitta den sanna, äkta, djupa och villkorslösa kärleken inom sig själv och sedan sprida den vidare.