En tid för godhet och kärlek!

Jag tror att den nya tidsåldern, paradigmskiftet, eller vad vi nu ska kalla det är tiden då vi människor måste höja vårt medvetande och inse vad vi håller på med. Vart är samhället på väg? Om vi tittar oss omkring finna det så mycket godhet och positivitet. Små mirakel händer dagligen men det är sällan dessa som lyfts fram i media eller människors samtal med varandra. Vi fokuserar mer på tråkigheter och negativitet och där kan vi alla vara delaktiga och byta fokus. En kväll när jag satt framför tv:n, började tårar av glädje att rinna ner för mina kinder. Anledningen var att Tv 4 sände programmet Svenska hjältar och det berörde mig på ett mycket djupt plan. Det var helt rätt program med helt rätt budskap på helt rätt dag (21 december 2012)! Säkerligen ingen slump men jag vill se mer av sådant! Medmänsklighet, godhet och välvilja. Jag tror att detta finns i varje individ men alla har inte funnit rätt förutsättningar för att lyfta fram det. Ju fler som kämpar för godheten och kärleken desto större och starkare blir den! Det finns en universell lag som menar att det vi fokuserar på får vi mer av. Den kallas attraktionslagen och är en väldigt spännande och intressant teori.  Oavsett om du tror att det ligger någon sanning i det eller inte så kan du säkert hålla med om att ingen förlorar på att sprida mer kärlek och hjälpsamhet omkring sig! Vi vill väl alla gå en bättre tid till mötes!?!

Bild från Elisabeth Isaksen (Englas Friskvård)