Andlighet och verklighet

För mig är andlighet och verklighet tätt sammankopplade. Ungefär som två sidor av samma mynt. För de allra flesta ligger myntet med den andliga sidan neråt och ju mer vi anstränger oss för att lyfta på myntet desto klarare blir bilden på andra sidan.                                                                

                                                                                                                                              

Jag ser andlighet som något som sker inom varje människa. Andlighet handlar om sökande och tro, att finna den tro som stärker en inifrån och ut. Den tro som ger kraft, harmoni och välbefinnande. I Wikipedia kan man bland annat läsa detta om andlighet: ”Andlighet är en form av tänkande och kännande som man kan uppnå om man vill. Det finns integrerat i varje människa, psykologin kallar detta för Självet.”  Med andra ord vi bär det inom oss och genom att följa våra hjärtan, finner vi vår sanning och stärker vår andliga utveckling.

Religion kan innehålla andlighet men andlighet är inte religion.  Religioner av alla de slag är skapta av människan och det är mänskliga tolkningar som ligger bakom dem och bestämmer vad som är rätt och fel.  Makt blir tyvärr ofta ett förekommande inslag i dessa grupptillhörigheter. Följer man inte visa uppsatta normen så är man en dålig människa och ska straffas. Individernas fria vilja kränks och valfriheten bli ytterst begränsade. För att inte tala om de krig och våldsamheter som uppstår mellan religioner och människors olika trosuppfattningar. Det är sorgligt, det är verklighet men det är inte andlighet.  Den andlighet som växer i mig och den tro som jag förespråkar utgår ifrån vår fria vilja. Vår rättighet och vår skyldighet att själva betsämma och ta ansvar över våra liv. Vi är fria att välja godhet eller ondska, ljus eller mörker, positivism/negativism, kärlek eller rädsla/hat. De flesta anser säkerligen att valen mellan dessa är självklara. Det skulle de också kunna vara om inte vår verklighet på jorden skulle vara så komplex och svårtolkad.  Det är oerhört lätt att gå vilse i denna värld som är fylld av prövningar och falskhet. Det är just det som jag tror är anledningen till att världen faktiskt ser ut som den gör. Allt för många har gått vilse och det har skapat en ond spiral. Nu behöver vi hjälpas åt att ta oss ur den innan den förgör oss. Styrkan i min inre tro ligger i vetskapen om att alla skulle välja kärleken och godheten om de följde sitt hjärta och sitt innersta. Kärleken är den starkaste kraften i universum. Alla har en inneboende önskan om lycka och välmående men olika saker i livet kan göra vägen svår. Om alla skulle få möjlighet och hitta styrkan att släppa de hinder, rädslor och hot som byggs upp omkring oss skulle världen se annorlunda ut. Tankar om vad som är rätt eller fel skulle då inte vara lika viktiga. Fördommar skulle skingras och vi skulle inte vara lika rädda för det som är annorlunda. Allas lika värde skulle få en djupare innebörd, normer skulle suddas ut och vi skulle fördela jordens resurser på ett mer rättvist sätt. Visst låter det som en verklighet väldigt långt bort från den vi lever i just nu men måste den för den sakens skull vara helt omöjlig? Vi måste våga tro allt är möjligt. Allt kan förändras, förändringar tar tid men någon gång och någonstans måste vi börja. Ju fler som kämpar för det goda ju starkare blir vi. Andligheten är vår inre verklighet. Allas behöver inte se likadan ut men allas andlighet bör syfta till en bättre värld och ett större välmående för alla oss som lever i den. Tillsammans kan vi förändra den verklighet som är omkring oss!

Låt oss hjälpas åt att lyfta på myntet och vända upp och ner på den verklighet vi lever i idag!