Healingsession 

 

"Det ska vara lustfyllt och inspirerande att helas" 

Vi bär alla på inre sår, besvikelser, sorger, rädslor som hindrar oss från att leva vårt liv fullt ut och få uppleva den glädje och passion vi är värda. Men bit för bit kan vi riva dessa murar, skala av lager för lager av det som håller oss tillbaka, bryta mönster, lösa upp blockeringar och blomma ut i vår fulla kraft och unika potential. Hitta vårt Magiska jag, följa våra drömmar och steg för steg skapa vårt vackraste liv. De liv som vi alla är värda. 
Detta har jag arbetat aktivt och medvetet med för egen del och upptäckt allt fantaistiska som kommer med det så mina egna energier är starka inom detta och kan därför väcka upp och heala saker inom andra. Detta kan ske via närvaro, inlyssnande/inkännande, intuation och/eller transformerande samtal. Jag har reikiinitsiering så ävänder mig även av den rena och kraftfulla energin av villkorslös kärlek i min vardag och i mitt healande av mig själv och andra. 
 
För att förstärka ytterligare och nå kärnan i det som behöver healas och transformeras även intellektuellt använder jag  mig oftast av en kraftfull Healingkortlek (Lee Seger).  Den har varit och är fortfarande en stor och härlig hjälp för mig i mina inre processer både enskilt och tillsammans med andra.  Den inspirerar och vägleder på ett väldigt fint sätt till inre insikter, universell visdom och ett djupare välbefinnande och meningsfullhet...Känner att vi (kortleken och jag) övat upp oss tillsammans genom åren och blivit ett bra och djupgående team i våra healingarbeten.   (obs! detta är inte spåkort eller tarot utan healingkort som vägleder till inre läkning och detta samt min helande och energitransformerande förmåga startar processer inom oavsett tro och livsåskådning)  
 
 En session som denna hjälper till med att synliggöra, omfamna och heala "inre sår", mönster, blockeringar som inte gynnar den personliga utvecklingen längre.  Korten vägleder ofta djupare än det mänskliga intellektet når och tillsammans kan vi finna mening, ventilera och omprogrammera det som kommer upp och ligger ivägen för just dig. Det in sin tur ger även insikter och verktyg som du sedan själv kan använda i ditt arbete framåt. 
 

Dessa healingsessioner sker via samtal eller i skriven text och kan göras på olika sätt och med olika syfte beroende på behov och önskemål. 

Allt från vägledning i en enstaka fråga till en mer omfattande själssyfteläggning, chackrabalansering eller healing m.m. 

Tveka inte att ta kontakt via mail i ett första steg om du känner dig nyfiken så ser vi hur vi ska gå vidare utifrån det.