Andlighet, verklighet, mänsklighet, gudomlighet - Vad är egentligen vad? 

För mig är dessa begrepp tätt sammankopplade och jag skulle vilja beskriva det  som en resa. En inre resa i personlig utveckling och självinsikt. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst och finna sitt välbefinnande och sin väg i livet. I detta ingår för mig även att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.

"Andlighet" är för mig att söka svaren inom sig själv och hitta sin mening med livet. Vi har alla olika livsstigar att vandra och det är precis så det ska vara. Det inre lärandet och den andliga utvecklingen handlar mycket om att hitta vägen till sin egen lust och glädje, hälsa och välbefinnande. Det handlar med andra ord inte om att vi ska tycka, tänka och tro lika. Jag skulle nog istället vilja påstå att det är precis tvärtom. Vi ska lära oss att respektera varandras olikheter och se värdet hos varje individ vi möter. Andlighet är främst till för att vi ska finna vår inre kompass och vägen till välmående i kropp & själ.  Ju fler som blir medvetna om detta ju större blir våra möjligheter att påverka vår situation och förändra vår värld. Andlighet och andlig utveckling är med andra ord något för alla!

 

Vilken läskrets vänder jag mig då till?

Det enkla svaret på den frågan är ALLA.

Jag skulle vilja beskriva min bok och mina texter som  "andlig, själslig och verklig må bra läsning". Första boken är en berättelse med mycket hopp, tro och tillit och en beskrivning om hur min inre utveckling fått fart. Jag hoppas och tror att den kan passa i stort sett alla. Alla som vill må bra och ha en positiv syn på livet och världen. Även om man absolut inte behöver hålla med om och gilla allt jag skriver och förmedlar. 

Alla mina texter är i första hand tänkt att väcka funderingar och öppna upp för reflektion och ändrade tankebanor hos läsaren. Min tanke är att oavsett vilken tro om världen och livet du har så ska det finnas budskap du kan ta till dig och reflektera över.

Jag hoppas den kan inspirera många till att följa sitt hjärta och finna vägen till sin sanning. Våga tro på att livet har mer att erbjuda än det vi kan ta på och se med blotta ögat. Allt har en mening även om vi inte alltid kan förstå den direkt.  Vägen till lycka och välmående kan vara krokig, jobbig och lång men om vi inte ger upp så kommer vi alla fram till slut. Hur vi väljer att se på vårt liv och de prövningar vi utsätts för kan vara avgörande för hur vi klarar oss ur svåra situationer. Du har alltid ett val!

Tycker du att några av nedanstående områden kan vara intressant att reflektera kring så kan min bok säkert vara extra intressant för dig.

  • trosuppfattning och livsfilosofi
  • allergier och sjukdommar
  • komplementär och alternativ medicin
  • kostens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • rädsla och oro - hopp, tillit och tro
  • Att lära känna sig själv bättre