Min blogg- mina tankar om livet och världen

Mina tankar om frihet!

Vad är frihet? Hur bör denna frihet växa fram och ta sig i utryck?

Som så många andra begrepp så kan vi se på detta med FRIHET från olika håll och med olika perspektiv. Jag märker och känner av detta oliktänk inom Enhet (det enda parti jag helhjärtat kan lägga min dyrbara röst på) ) och jag gillar det, för det får mig att fördjupa mina egna tankar/känslor kring Friheten och dess betydelse.

Frihet är ett vackert ord som förmedlar hopp och glädje. Frihet är något som alla vill ha mycket av. Att känna sig Fri att lev sitt liv utifrån egna önskningar frambringar lycka och främjar vår hälsa på olika positiva sätt.

Enhet är för mig partiet med visionerna som kommer förändra världen. Det är även partiet som vill ge varje individ största möjliga frihet att forma sitt liv utifrån egna önskningar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.  När jag läser detta blir jag lycklig och fylld av framtidshopp och tro! Jag har en oändlig tillit till människan, universum och den process vi alla är delaktiga i.

Vad är då frihet för mig? Jag vill börja med att skilja på individuell Frihet och kollektiv Frihet. Full frihet på individnivå kan om det vill sig illa trigga igång egot tänker jag och dit tror jag inte vi vill. Det är ju våra ”själar”- vår inre kraft och kärleksfulla källa – som vi vill befria. Det som får oss att värna om varandra på ett djupt medmänskligt plan och där vi med fri vilja sätter vår egna mänskliga och individuella vinning åt sidan. Det är först i den känslan/insikten som vi verkligen bygger Enhet och blir friare både som människor och mänsklighet anser jag.

Därför vill jag särskilja på Frihet och Fri vilja för att lättare förklara och sätta ord på min känsla/insikt. Friheten står för mig mer kring det mänskliga och medmänskliga där vi TILLSAMMANS värnar om en bättre, rättvisare, friskare värld. Men sen har, inte att förglömma, varje individ en fri vilja och den kan vara högst individuell och egocentrerad. Där kan vi medvetet eller omedvetet välja än det ena, än det andra t.ex. girighet eller generositet, kärlek eller rädsla, hopp eller förtvivlan m.m.

Det finns inte några rätt eller fel i hur vi använder vår fria vilja som jag ser det och vi ska inte döma varandra i våra val men för mig är det viktigt att särskilja det från den Frihet jag önskar för människor, mänsklighet och värld!! 

Frihet är inte att alltid få göra som man vill. Däremot kan man känna sig riktigt fri och lycklig när man utifrån sin fria vilja väljer att göra något som är gott för andra.

Så för mig blir det därför oerhört viktigt att alltid koppla Frihetsbegreppet med min absoluta favorit vision nämligen att vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. För mig är detta den enklaste och kortaste vägen mot ett samhälle och en värld där Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen, blir vår verklighet.

Den som verkligen vill ge varje människa rätten till sin frihet ser också vinningen i att ge varje människa rätten till sin egen åsikt, ståndpunkt, tanke eller känsla utan att känna behov av att döma, nedvärdera eller förlöjliga.  Där kommer vår fria vilja in kring hur vi tar emot och bemöter andras ställningstaganden när de kanske strider eller motsäger våra egna. Om vi i djupet av våra hjärtan tror på att olikhet berikar och utvecklar så blir det väldigt lätt att möta upp med ödmjukhet och nyfikenhet.

Jag brukar symbolisera livet och våra individuella resor tillsammans som att vi lägger ett pussel. Där var och en av oss är en unik och ovärderlig pusselbit som behövs för att pusslet till slut ska bli komplett. Varje människa på jorden är unik och outbytbar, precis som en pusselbit, och ändå djupt inom oss, i våra hjätans innersta kärna är vi alla samma. Vi tillhör ju trots allt samma pussel.

Om vi lever i känslan att ALLA är unika och betydelsefulla och att var och en faktiskt har lika viktiga bitar att tillföra pusslet vi lägger, så blir det lättare att släppa rivalitet, tävlan och jämförelse. Detta kräver förstås en stor dos tillit till människan och den processen som pågår människor emellan. Att verkligen vila i sitt inre och känna visionerna växa fram även om vi inte själva har hela vägen klar framför oss. Vi (var och en) är ju bara en pusselbit och tillsammans bygger vi detta oändliga pussel så ALLA behövs!! Vi bor på samma jord och vi har i grund och botten samma ansvar.

Vissa pusselbitar (människor, själar) matchar oss direkt. Vi bildar grupper och tids nog så hittar även dessa grupper bitar som passar med varandra och på så sätt kommer pusslet bli klarare och klarare, helare och helare. Jag tror verkligen att vi närmar oss det vi alla drömmer om – En bättre, friskare och medmänskligare värld!!

Livets pussel är inte lätt att lägga men ack så spännande! Vi behöver antagligen inse att inom de områden där allt för mycket oenighet finns har inte alla pusselbitar fallit på plats ännu. Därför är det bättre att vi – här och nu - lägger kraft och energi på de områden där vi är eniga t.ex. basinkomst, naturresursfördelning, direktdemokrati, skol- och hälsofrågor, inre fridsarbete m.m. Tänk vilka fantastiska förändringar det skulle innebära för människor och mänsklighet och det frihetsskapandet vi alla vill verka för.  Det är verkligen steg ett i processen enligt mig. Vad nästa steg skulle tänkas vara kan ingen ensam svara för.

Tillsammans är vi Enhet! Nu och alltid! Eniga eller inte spelar inte så stor roll för det viktiga är hur vi hanterar den oenighet som råder. Enhet är inte detsamma som enighet. Enhet är för mig förknippat med att vi alla är en del i ett större sammanhang. Vi är alla unika och precis lika viktiga och betydelsefulla!! Tillsammans bygger vi livets pussel och i takt med att pusslet växer så växer även vår enighet tror jag! Enighet må med andra ord kanske vara målet men aldrig vägen och kom ihåg att det är vägen och inte målet som är det viktiga på livets resa. J Tack för att ni finns – var och en – och för att ni lägger livets och frihetenspussel tillsammans med mig. <3

Läs mera

Vi kan inte blundra längre...uppvaknandets tid är här!!

Jag tror att många delar min åsikt om att skola, politik och samhället länge varit på väg åt fel håll. Vi tar inte hand om oss själva eller vår jord på ett hållbart sätt. Obalanserna i världen ökar. Makten och girigheten växer på bekostnad av vårt mänskliga välmående! Nu känns det verkligen som om det börjar bli dags att ändra på detta. Jag har i alla fall fått nog av den politik som prioriterar välstånd och prestationer högst på listan. Vi behöver inte politiker som tror att högre krav och kniven hårdare mot strupen leder till positiva förändringar och ett bättre samhälle. Vi håller på att förgöra hela vår planet och vi behöver vakna upp och förändra situationen innan det är försent. Vi har alla ett ansvar och vi är delaktiga i att skapa den värld vi vill leva i.

Tänk om vi kunde få ha politiker som är beredda på att tänka om och lägga sin egen maktposition åt sidan. Det vi behöver är politiker som inser att all förändring måste börja inifrån individen själv och som vågar tänka utanför ramarna.  Demokrati är inte att få möjlighet att rösta om vem eller vilka som ska hålla i piskan de näst kommande åren. Demokrati är att själv få möjlighet att göra sin röst hörd i de frågor som engagerar och berör.

Om vi ska lyckas skapa ett bättre samhälle och en mer medmänsklig värld så måste vi börja satsa på hälsa och välmående framför välstånd. Min åsikt är att ur välmående växer alltid välståndet men inte tvärtom om vi ska se det i ett långsiktigt perspektiv. Vi håller på att stressa sönder både oss själva och våra barn och i stressens spår gror ohälsan och sjukdomarna föds.

Jag arbetar som förskollärare och skulle därför vilja koppla mitt resonemang situationen i skola och förskola. Den plats där våra barn ska växa upp till trygga individer med stor tillit till sig själva och en positiv framtidssyn. Det som har hänt är att kraven för oss som arbetar med dessa barn har ökat samtidigt som förutsättningarna försämras och barngrupperna blir större. Vi får mindre tid att se, bekräfta och känna genuin närvaro med våra fantastiska barn och elever. Dokumentationer, systematiskt kvalitets arbete och annat pappers arbete stjäl tid från det vi helst av allt vill göra… nämligen vara med barnen.

 

Min önskan till dagens politiker är att de ska fundera kring vilken kvalité de egentligen eftersträvar? 

Ni får säkerligen det ni frågar efter och kräver även om det inte är det som egentligen behövs! Om nu våra barn blir sämre inom vissa ämnen som anses viktiga i dagens samhälle och om fler och fler inte klarar av de krav vi har i skolan idag kan det då vara rätt att öka kraven ytterligare. Har tanken slagit er att hårdare läroplaner, tydligare kursplaner, tidigare betyg och ett obligatoriskt skolår till kanske inte är rätta vägen till att väcka barns lustfylldhet och tilltro till sig själva som lärande individer. Vi har idag ett skolsystem som tidigt lägger grund till konkurrens och tävling istället för gemensamhet och samarbete. Vi har ett system som tyvärr handlar mer om hur vi ska lyckas hålla pengar och ekonomi i rullning istället för hur vi ska hålla människor, djur och natur vid liv och god hälsa. Vi måste tänka om och låta våra barn få växa inifrån och ut istället för att förstöra dem med det girighets jagande vi hittills skapat i vår värld. Vi måste skapa en mer hållbar värld där vi:  barn, ungdomar och vuxna lever i harmoni med oss själva och med varandra. Jag tror inte det är en omöjlighet men det kräver nytänk och förändring!

 

Det är dags att på allvar börja fundera på vilka värden vill vi bygga vidare på i framtiden?

Den människosyn jag har innefattar en stor tilltro till oss människor i allmänhet och till barn i synnerhet. Vi vill gärna se barn som små individer och därför i stort behov av beskydd från oss vuxna som förstår bättre eftersom vi levt längre. Jag är inte alls så säker på att det alltid är så enkelt. Barnen har med sin enorma nyfikenhet, sin fina öppenhet och oförstörda ärlighet mycket att lära oss. De har en närhet till sitt hjärta och till glädje och lycka som tyvärr ofta mattas ut med åren. Vi har oerört mycket att lära av barnen för vad är vårt sunda förnuft och våra erfarenheter värda när de får oss att sluta "leka", sluta brinna för det vi gör, sluta vara i nuet och t. o. m sluta att älska oss själva? I ett samhälle som bygger på kärlek och medmänsklighet skulle barnen vara våra stora läromästare!

Vad vi behöver är en ny politik och ett nytt tänk i förskola, skola och samhälle för att börja skapa en bättre mer hållbar värld. Vi kan inte blunda längre – Vi måste höja vår medvetenhet och börja fundera på vilken värld vi vill leva i och vilka värden som ska råda och sedan inse att vi själva är skapare av dessa. Var och en av oss som vandrar på denna planet har betydelse!  Alla kan göra skillnad!  

Inför valet 2014 önskar jag att alla som håller med mig tar en titt på Partiets ENHETs visioner. De kan vara svaret på våra böner. En politik på människans, naturens och djurens villkor är verkligen något jag drömmer om och vill kämpa för.
Partiet och möjligheten till detta finns redan, nu är det upp till oss att visa vad vi tycker och vill! <3 <3 <3

 

Läs mera

"Munay ki" korsar min väg!!

Nu känner jag mig stark i min tro och jag tycker att jag hela tiden får bekräftelse på min väg. Men jag känner en brinnande inre längtan att fördjupa mig mer. En inre visdom kallar på mig. Jag vet att jag har så mycket mer inom mig som vill fram och jag är beredd att kämpa för min innersta sanning.

I helgen var jag på en Munay ki-kurs där 10 olika schamanska riter lärdes ut och initierades i mig. Det var en otrolig helg på många sätt. Årets varmaste dag på ca 30 grader men ändå rös jag i hela kroppen och fick gåshud vid ett flertal tillfällen. Något som jag vid det här laget vet är ett tydligt bevis på att jag är på helt rätt plats och i helt rätt tanke. Min inre visdom fick bekräftelse och styrka.

Schamanernas uråldriga läror har förts från generation till generation och har även börjat spridas över världen. Deras förutsägelser stämmer väl överens med vad som hänt med vår planet på grund av vårt egoistiska sätt att vara och leva. Vi håller som jag tidigare nämnt på att förgöra vår underbara planet, vår jord, vårt hem. Vi har under en längre tid levt långt ifrån våra inre behov och vi har kommit längre och längre ifrån det vi verkligen behöver. Mer kaos kommer uppstå på grund av de skador vi och våra förfäder har förorsakat. Det måste ske för att en bättre värld ska kunna uppstå i spillrorna. Arbetet för denna förändring är redan igång. Mänsklighetens inre visdom som länge varit begravd bakom makt och girighet sprids i en snabbare takt nu och i och med det upphöjs även det kollektiva medvetandet till en högre nivå. Intresset för hälsa, välmående och hållbarhet ökar hos alla. Det holistiska helhetsperspektivet där allt hänger samman får en större betydelse och fler och fler förstår vikten i att värna om och leva i samklang med naturen.

Jag är säkrare än någonsin på att vår värld kommer gå en ljusare framtid till mötes. Vägen dit kommer säkerligen varken bli lätt och problemfri men ju fler människor som sluter sig till den kämpande skaran ju starkare blir vi och desto lättare blir det att stå emot ondska och kaos.

För mindre än ett år har hela min världsbild förändrats och jag är övertygad om att fler och fler kommer känna sitt inre kall och starkare och starkare tilltro på framtiden. 

Jag kan verkligen rekommendera inkaindianerna och deras gudomliga läror från långt tillbaka. Den visdom de besitter är vad våra stressade kroppar och sökande själar behöver. Kunskapen finns inom oss men den kommer inte fram till fullo på det sätt vi lever nu.

Munay ki betyder ”jag älskar dig” eller ”Var den du är” och det är just det som är den innersta kärnan! Kärleken och att vi faktiskt är just den vi är ämnad att vara. Men vi glömmer så lätt bort detta i sökandet efter lyckan.

Jag vill rekommendera Alberto Villodo böcker om dessa läror för den som blir nyfiken och vill veta mer. Alberto Villoldo är en av de ledande experterna på inkaindianernas schamanska tekniker. Han har studerat dem tillsammans med inkaättlingar i över 25 år.

Jag vill tilläga att Munay ki är en väg som känns rätt för mig just nu men att var och en ändå måste söka och finna sin väg mot den inre visdomen och den sanna lyckan.

 

Läs mera

Vi bär både ont och gott inom oss och vi är fria att välja sida.

Vi bär alla en mörk och en ljus sida inom oss och vi föds med en fri vilja och eget ansvar att välja. Det onda och det goda triggas igång och får näring av olika anledningar och den sida vi använder mest är den som växer sig starkast inom oss. Men vi har alltid ett val att fokusera på det vi mår bäst av. Låt den sida som du vill ska växa inom dig få mycket näring och kraft.

Den mörka sidan består av känslor som: rädsla, ilska, sorg, avundsjuka, ånger, girighet, arrogans, själv ömkan, skuld, lögner, falskhet, egoism, negativitet m.m.

Den ljusa sidan består av känslor som: glädje, kärlek, hopp, empati, generositet, sanning, tro, medlidande, ödmjukhet, tillit, positivitet m.m.

 

Precis som Betty skriver i min gästbok så kan man se det som om vi har två lejon inom oss, ett ont och ett gott, och det är vårt egna val vilket vi väljer att mata. Då känns inte valet alls svårt.  Tack för liknelsen Betty!                      

 

Jag tror även att det kan underlätta att försöka se livet som en skola där vi utsätts för prövningar och utmaningar för att växa och lära.  Alla känslor måste få finnas och vara välkomna men vi väljer vilka vi vill låta vara kvar och få fäste hos oss. Återigen vi väljer vilket lejon vi matar och ger näring!

 Livet är upp och ner och bjuder på både ont och gott. Att falla är en del av livet men att ta sig upp igen är att leva. Risken finns att om vi gräver ner oss för djupt i negativitet och mörker blir vi lätt till en fara för både oss själva och för andra omkring oss. Då ger vi det onda lejonet kraft att växa sig stort och starkt. Tillslut kanske det tar över våra känslor och handlingar helt och hållet. Men det finns alltid hjälp att få för att hitta tillbaka till ljuset igen! Kärlekens dörr är aldrig stängd för någon!  Det goda lejonet inom oss finns alltid kvar och väntar på föda. Som jag skrivit tidigare så är kärleken  den starkaste kraften och övervinner allt bara den får chansen att kämpa.

Vi är inga offer. Alla som lever på denna fantastiska jord är vinnare. Det sorliga är att vi ofta har så svårt att känna det själva. Vi har lätt för att trycka ner och begrava vår självkänsla och vår självkärlek. Varför? Och Hur ska vi ändra på det? Hur ska vi nå den äkta villkorslösa kärleken inom oss? Jag tror att en bra början kan vara att skala av oss alla lager av skyddsmekanismer, rädslor och hinder som vi samlat på oss genom åren. Inse att dessa inte behöver vara en del av det som är jag. Våga lita på att vi har det vi behöver inom oss. Vi är perfekt skapta till att vara den vi är och att vi är menade att leva det bästa liv vi kan. Förutsättningarna för att det ska bli möjligt har vi inom oss. Var och en av oss har sitt alldeles egna unika värde och kan varken bytas eller jämföras med någon annan. Den sanna och äkta kärleken är och förblir villkorslös! Du som älskar dig själv på detta sätt och respekterar dig själv precis som du är blir också bättre på att älska och respektera andra precis som de är. Ju mer du matar ditt goda, kärleksfulla lejon desto mer kärlek orkar du sprida!  Som ordspråket säger: Kärleken blir bara större ju mer vi slösar på den.

 

Läs mera

Ett fantastiskt möte

Idag har jag haft den stora äran att få vandra i strålande solsken längs vatten och blommande natur med en nyfunnen vän. Magin har helt klart fört oss samman och vi har så mycket att delge varandra i våra resor genom livet. Det är ingen slump att våra vägar korsas just nu utan jag ser det som universums sätt att stärka oss i vår tro. Jag är tacksam att jag fick ta del av din fantastiska livshistoria. Det är verkligen magiskt att du och din familj lyckas vända så mycket bara genom att medvetet fokusera på kärlek och tillit. Ett bevis på att mirakel sker. Kärleken är den starkaste kraften i universum och vi alla bär den inom oss. Din berättelse berörde mitt hjärta, upplyste min själ och stärkte mig ytterligare på min väg. Min strävan att sprida denna livstro och få fler att gå sin väg och följa sitt hjärta känns så viktig. Det är som du sa så lätt att gå vilse men det är aldrig för sent att hitta rätt igen. Att öppna upp för livets mirakel och för kärleken i djupet av våra hjärtan kan vara svårt men det är väl värt mödan och besväret.Livet kommer alltid att bjuda på både medgångar och motgångar men varje gång vi låter kärleken vinna över rädslorna så stärks vi inifrån och ut! Vårt inre kan bara blomma om vi ger den näring. Den bästa näring vi kan ge är kärlek och tillit.

Tack för att du berättade om hur din tro på kärleken som en stark helande och läkande kraft har hjälpt dig genom svårigheter i livet. Alla levande varelser är fulla av kraft och liv men olika erfarenheter gör det svårt för oss att inse och ta fram den. Det är ofta väldigt svårt och smärtsamt att ta sig igenom alla murar som vi omedvetet bygger i tron om att de skyddar oss från livets faror. I själva verket är det just dessa som blir vår största fiende och vårt största hinder till att kunna leva vårt liv fullt ut.  Medvetenhet och aktiva val är vårt bästa redskap i ”livets hårda skola”. Vilken tro vi än väljer att luta oss mot, eller om vi helt enkelt inte vill tro alls så finns det olika sätt för oss att nå tillfredställelse och mening i livet. Jag hoppas i alla fall att alla kan hålla med om att kärlek är något som vi alla behöver för att växa och utvecklas på ett positivt sätt.  Jag har länge funderat på om det kan finnas ett begrepp som kan beskriva den tro och livsfilosofi jag vill förmedla. Idag tror jag att en pusselbit på plats. Under vår härliga promenad och genom vårt samtal gick en röd tråd – nämligen kärleken.  Jag kände starkt att detta är i grund och botten en ”lära om kärleken och dess outtömliga kraft”. ”Kärleksläran” är ett passande begrepp tycker jag. Konsten att hitta den sanna, äkta, djupa och villkorslösa kärleken inom sig själv och sedan sprida den vidare.

 

Läs mera

Alla kan göra skillnad!

 

Jag är inte dumdristig eller blåögd. Min tro gör mig inte blind. Jag är fullt medveten om hur världen vi lever i ser ut idag. Jag ser på nyheterna, läser tidningen och hör vad som händer runt omkring mig. Den yttre verklighet som vi lever i och den värld vi skapat får mig känna oerhörd frustration och irritation stundviss. Ondska, krig, våld, fattigdom, orättvisor, listan kan göras lång och det finns säkerligen inte många som kan blunda för hemskheterna. Men fler behöver fråga sig vad kan jag göra åt saken? Jag och säkert många med mig inser att det inte blir bättre av att vi oroar oss, gnäller och slösar mer energi än nödvändigt på sorligheter. Det förändrar ingenting utan det får bara oss att må sämre och vi vill väl inte ha en värld där fler och fler mår sämre.

Jag ser hemskheterna, jag förstår lidandet och jag är medveten om orättvisorna i världen. Jag vill självklart se en förändring och funderar på hur det skulle kunna var möjligt. Även i vårt välbärgade land finns människor som lever i fruktansvärd misär medan andra vältrar sig i rikedomar. Jag vet att sann lycka inte har något med pengar eller förmögenheter att göra men jag kan ändå inte låta bli att förvånas över hur de som sitter i makten tänker, agerar och styr. I veckan sa de t.ex. på nyheterna att klasskillnaderna i Sverige ökar. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Hjälp tänker jag för detta pekar på att vi fortfarande är på väg åt helt fel håll. Vi ska dela på tillgångarna inte roffa åt oss så mycket vi kan. Dessa obalanser bidrar till allas olycka. Vi har människor som varken kan äta sig mätta eller ha tak över huvudet en kall vinternatt. Vi har barn som bara kan drömma om att få semestra med sina föräldrar eller få presenter på sin födelsedag.  Vi kallar det ett demokratiskt land, ett solidariskt land med tämligen välutbildade medborgare. Sanningen är inte riktigt så vacker även om det skulle kunna vara så. Jag undrar vad det finns innanför pannbenet på de människor som bestämmer. Förlåt det var dumt av mig att skriva så. De är givetvis precis lika unika och fantastiska varelser som alla andra. De lever precis det liv som det är meningen att de ska leva. De har bara inte lyckats nå djupet av sitt hjärta ännu!! Skulle de som funnit sin innersta kärna sitta i makten så skulle Sverige och världen se annorlunda ut. Då skulle girigheten suddas ut och demokrati skulle få en helt annan innerbörd! Vi kan vara på väg ditåt. Jag hoppas och tror det. Antagligen får inte jag uppleva detta under mitt jordeliv och förmodligen inte mina barn eller barnbarn heller men vi kommer le från vår himmel när den tiden är inne. När kärleken och godheten har segrat över ondska, makt och girighet. Som jag varit inne på så är jag övertygad om att fler och fler ansluter sig till den skara människor som ska se till att detta kan bli möjligt.  Om du känner att du är en av dem så kankse du vill läsa om ett nytt sätt att se på demokrati och ett nytt sätt att tänka politiskt på www.enhet.se . Jag hoppas förstås också att du gärna vill läsa min bok även om just du kanske inte är den som är i störst behov av den.

Jag vet att detta är ganska omvälvande tankar och kanske inte helt lätta att ta till sig.  Vi är ju starkt luttrade till att lita blint på den yttre sanning som skapats omkring oss även om den genom tiderna alltid varit föränderlig. Jag vill hjälpa människor att finna sin inre kärna, sitt hjärtas röst och den verklighet var och en mår bäst av att leva i. Mår du redan fantastiskt i allt som är nu ska du givetvis njuta och känna dig nöjd med din tillvaro. Då är det just det som är meningen för dig just nu! Men allt vi väljer att göra eller inte göra har betydelse och det är viktigt att vi är medvetna om.

Min inre verklighet är en medveten, känslomässig och självvald sanning. Något jag bär inom mig och som jag verkligen är beredd att kämpa för att få behålla. Den ger mig kraft och vilja till att öka min medvetenhet ytterligare och den ger mig ork och motivation till att skapa förändring. Jag vet att förändringar sker kontinuerligt och vi är alla en del av detta. Från och med nu kan allt bli bättre och visst kan det bli sämre också. Men vi ska vara medvetna om att valet är vårt och ingen annans. Alla kan göra skillnad!  

 

Läs mera

Vem och vad ska man egentligen tro på?

 

”Vem ska man tro på, tro på tro på när, tro på när det är så här? ”Det är en intressant tanke som Dileva ställer sig i sin sångtext. Har ställt den till mig själv många gånger och ju djupare jag kommit i mitt inre desto tydligare har min sanning blivit och desto enklare har svaret blivit. Men alla de val vi ställs inför kommer aldrig bli helt okomplicerade. Vi kommer alltid ha olika fakta och tyckanden att ta ställning till. Många läror motsäger dessutom varandra så vem/ vad ska man i slutänden tro på om inte sig själv?

Jag har senaste året mer och mer fått en bild av en värld där vi tyvärr vaggas in i en falsk trygghet. En värld där makt och pengar fått för stor betydelse och där lögner och svek tyvärr blivit vardag. Vi blir fostrade till att lita blint på myndigheters ord och vetenskapens påståenden. Vi ska helst inte tänka själva och absolut inte ifrågasätta. Vi förlitar oss på att människor i olika maktpositioner verkligen vill och vet vårt bästa. Frågan jag ställer mig är om det i själva verket är så. Vad är sanning, vem och vad kan vi tro på?  Min tro och min sanning har jag funnit inom mig själv och den ger mig en otrolig styrka och ett rogivande lugn. Men jag vet av egen erfarenhet att detta inte är något man kan läsa sig till utan denna trosuppfattning bygger på en inre känsla som måste upplevas för att bli verklig. Vi kan inte luras eller låta oss övertalas utan övertygelsen måste komma inifrån. Det vi däremot kan göra är att hjälpa vårt inre och vårt hjärta att få den plats de förtjänar. Vi kan läsa och ta till oss olika sätt och redskap för att lättare kunna nå vår inre sanning och vi kan lära oss hantera vår omvärld och alla dess påverkningar. I min bok redogör jag för de ”knep” som hjälpt mig i min inre resa och på min väg mot att våga lita på mig själv och nå djupare i min känsla.

  Jag har länge haft en känsla av att 2012 skulle vara ett speciellt år men det var inget jag vågade tro på förrän jag verkligen upplevde det. Jag hade aldrig kunnat drömma om hur speciellt det skulle bli och hur mycket det skulle innebära för mig och min upplevesle av världen och livet.  Nu är jag övertygad om att fler säkerligen har öppnat sig för denna magik i och med den nya tidsepok som vi tågat in i. Känns som om det är en del i universums plan. Att vi ska bli fler och fler som ska hjälpas åt att sprida leenden, glädje, solskenshistorier som ger kraft åt andra.  Jag har senaste tiden stött på fler och fler människor som berättar om de vågat ta tag i och göra förändringar de länge önskat i sitt liv. Kanske har våra inre röster sakta men säkert börja tala tydligare till oss. Kanske är det så att fler och fler ska öppna sig, släppa rädslor och våga släppa kontrollen en aning!  Jag tror iallafall att det är många där ute som håller på att slå sig ur den fyrkantiga låda de varit fast i. Mångas som känner att deras inre börjat blomma och jag tar gärna emot små solskens historier från fler som upplevt positiva förändringar inom och/eller omkring er. Ju fler vi är som delar våra upplevelser desto fler är det som inspireras och väcker sitt inre. En person jag träffade för inte så länge sedan beskrev att hon länge känt sig som ett papper med siffror i byråkratins värd. Något som andra styrde och ställde med och som mest satt i en pärm och väntade. Det härliga var att hon avslutade med att nu fick det vara nog för hon visste att hon var mycket mer än så. Om andra tyckte hon var lite galen spelade mindre roll så länge hon följde den väg som kändes rätt. Mitt hjärta jublade av hennes härliga insikt.  Att alla dessa starka människor jag mött äntligen känner att de vågar göra slag i saker känns fantastiskt. Det händer nu, i en tid, då mänskligheten ska nå en högre dimension.  Den nya upplysningstiden är inne, vår medvetenhet ökar och våra val blir tydligare.  Jag hoppas innerligt att vi gör det till en tid där vi tillsammans medverkar för att skapa en levande frisk jord, fredliga länder och kärleksfulla människor. Det kommer alltid finnas onda krafter omkring oss som vill pocka på vår uppmärksamhet och få fäste i våra själar men vi har alltid ett val och vi kan alltid vända dem ryggen. Men för att kunna göra det måste vi öka vår medvetenhet och lära oss se igenom ondskans kamouflage.

 

Livet kan liknas vid en saga

Där både onda och goda makter råder!

Ondskan kommer ofta förklädd till en skönhet

Men med list och hjärtats medvetenhet ser vi igenom falskheten.

 

Känn efter, lyssna på ditt hjärta och lita på dig själv! Du har alla svar du behöver inom dig och du kommer må mycket bättre när du följer din inre vilja. Min övertygelse säger mig att ju fler människor som följer sitt inre och tänker med hjärtat ju närmre kommer vi den värld vi är menade att leva i. Mänskligheten skapar världen och förrutsättningarna i den.

Att verkligen tro på dig själv är oerhört viktigt!! Tro kan göra hinder till möjligheter, tro kan flytta berg och förändra liv. Så tro på dina förmågor, lita på dig själv och låt ditt inre blomma. Det är du värd.

 

 

Läs mera

Obalanser i kroppen, själen och världen stressar oss och gör att vi inte kan leva vårt liv fullt ut!

Tekniks framfart och samhällets utveckling går med rasade fart framåt och det är inte konstigt att vi människor inte riktigt hinner med. Ju mer det är omkring oss som vi inte förstår oss på och ju mer vi konsumtionen omkring oss ökar desto sämre mår vi i vårt inre. Detta är långt ifrån vår sanna natur, skapar obalanser och stressar både kropp och själ. Förra veckan var jag på en mycket intressant och lärorik föreläsning som hette ”Energi för livet”. Föreläsaren hette Mats Peterson och han nämnde att teknikens framfart har ökat lika mycket de senaste 10 åren (2003-2013) som på 100 år innan det (1903-2003). Oj, tänkte jag inte konstigt att det är svårt att hänga med. Han sa också att egentligen har vi två val när det gäller att få balans och må bra, antingen att lära oss bemästra stressen eller bli tibetanska munkar. För mig känns inte valet så svårt. Jag vill verkligen värna om både min och världens hälsa och välmående. Det är min inre drivkraft och mitt stora intresse. För mig var hans föreläsning en bekräftelse på att jag är på rätt väg. Jag kände att mycket jag berör och reflekterar över i min bok handlar om just detta. Hur ska vi slippa att bli tibetanska munkar och ändå få balans och må bra i kropp och själ. Årsdagen av mitt bokskrivar-projekt har precis passerat och jag känner att konceptet i stora delar är klart. Nu ska det finslippas, förtydligas och fördjupas. Så denna föreläsning kom absolut i rätt tid. Han visste vad han pratade om när han förklarade om kroppen fysiologi och hur allt hänger ihop. Jag reflekterar mer kring detta i boken men vill redan nu rekommendera hans föreläsning till alla som vill ha inspiration och kunskaper för att börja göra små förändringar till ökat välmående.

Jag vill poängtera att jag tycker att tekniken har många fördelar för oss också. Det öppnar dörrar till olika delar av världen. Kopplar oss samman och gör det lättare att nå ut till varandra. Avstånd behöver inte längre vara ett hinder. Mycket inom teknikens värld gör vårt liv enklare om det används på rätt sätt. Men när allt går så oerhört fort framåt och när pengar blir drivkraften istället för behov då skapas problem. Där är vi nu och nu är det dags att varva ner. Njuta av det som är och utvecklas inåt istället. Vi måste återskapa balansen mellan vår yttre och inre värld.

Mycket omkring oss handlar enligt min mening om att skapa balans. Smärtor och sjukdomar beror ofta på obalanser i våra kroppar. Det var något jag var medveten om redan innan men det klarnade ytterligare efter föreläsningen med Mats Petersson. Han berättade att våra kroppar behövde både muskulär och biokemisk balans. Ju större obalanserna blir desto större problem skapar de för oss. Detta vill jag även överföra till tankar om vår värld. Där har allt för stora obalanser skapat oerhörda problem och orättvisor. Människors girighet är största anledingen till det. Mycket vill ha mer och det är så problemen uppstår. Detta har pågått så länge och kommer säkerligen att fortgå ett bra tag framöver. Ingen kan ensam förändra världen men alla kan börja hos sig själva. Ju mer vi kommer i balans inom oss och ju bättre mänskligheten börjar må desto mer kärlek orkar vi sprida till varandra. Det är en ganska enkel ekvation och vi behöver nog inte fundera särskilt länge på vart det i så i fall leder i längden.

Läs mera

Andlighet och verklighet

För mig är andlighet och verklighet tätt sammankopplade. Ungefär som två sidor av samma mynt. För de allra flesta ligger myntet med den andliga sidan neråt och ju mer vi anstränger oss för att lyfta på myntet desto klarare blir bilden på andra sidan.                                                                

                                                                                                                                              

Jag ser andlighet som något som sker inom varje människa. Andlighet handlar om sökande och tro, att finna den tro som stärker en inifrån och ut. Den tro som ger kraft, harmoni och välbefinnande. I Wikipedia kan man bland annat läsa detta om andlighet: ”Andlighet är en form av tänkande och kännande som man kan uppnå om man vill. Det finns integrerat i varje människa, psykologin kallar detta för Självet.”  Med andra ord vi bär det inom oss och genom att följa våra hjärtan, finner vi vår sanning och stärker vår andliga utveckling.

Religion kan innehålla andlighet men andlighet är inte religion.  Religioner av alla de slag är skapta av människan och det är mänskliga tolkningar som ligger bakom dem och bestämmer vad som är rätt och fel.  Makt blir tyvärr ofta ett förekommande inslag i dessa grupptillhörigheter. Följer man inte visa uppsatta normen så är man en dålig människa och ska straffas. Individernas fria vilja kränks och valfriheten bli ytterst begränsade. För att inte tala om de krig och våldsamheter som uppstår mellan religioner och människors olika trosuppfattningar. Det är sorgligt, det är verklighet men det är inte andlighet.  Den andlighet som växer i mig och den tro som jag förespråkar utgår ifrån vår fria vilja. Vår rättighet och vår skyldighet att själva betsämma och ta ansvar över våra liv. Vi är fria att välja godhet eller ondska, ljus eller mörker, positivism/negativism, kärlek eller rädsla/hat. De flesta anser säkerligen att valen mellan dessa är självklara. Det skulle de också kunna vara om inte vår verklighet på jorden skulle vara så komplex och svårtolkad.  Det är oerhört lätt att gå vilse i denna värld som är fylld av prövningar och falskhet. Det är just det som jag tror är anledningen till att världen faktiskt ser ut som den gör. Allt för många har gått vilse och det har skapat en ond spiral. Nu behöver vi hjälpas åt att ta oss ur den innan den förgör oss. Styrkan i min inre tro ligger i vetskapen om att alla skulle välja kärleken och godheten om de följde sitt hjärta och sitt innersta. Kärleken är den starkaste kraften i universum. Alla har en inneboende önskan om lycka och välmående men olika saker i livet kan göra vägen svår. Om alla skulle få möjlighet och hitta styrkan att släppa de hinder, rädslor och hot som byggs upp omkring oss skulle världen se annorlunda ut. Tankar om vad som är rätt eller fel skulle då inte vara lika viktiga. Fördommar skulle skingras och vi skulle inte vara lika rädda för det som är annorlunda. Allas lika värde skulle få en djupare innebörd, normer skulle suddas ut och vi skulle fördela jordens resurser på ett mer rättvist sätt. Visst låter det som en verklighet väldigt långt bort från den vi lever i just nu men måste den för den sakens skull vara helt omöjlig? Vi måste våga tro allt är möjligt. Allt kan förändras, förändringar tar tid men någon gång och någonstans måste vi börja. Ju fler som kämpar för det goda ju starkare blir vi. Andligheten är vår inre verklighet. Allas behöver inte se likadan ut men allas andlighet bör syfta till en bättre värld och ett större välmående för alla oss som lever i den. Tillsammans kan vi förändra den verklighet som är omkring oss!

Låt oss hjälpas åt att lyfta på myntet och vända upp och ner på den verklighet vi lever i idag!

 

Läs mera

Ha ödmjukhet till allt som livet vill lära dig och se till att lära dig allt det du vill av livet!

Sen jag började min inre resa och valde att verkligen satsa på mig själv och mitt välmående har jag bestämt mig för att testa olika saker, utmana mig och ge mig chansen att nå djupare insikter. Jag vill ge mig redskap till ett bättre mående och varande. Jag vill nå djupare i mitt inre och ge min själ mer utrymme i den stressande vardagen. Jag har en önskan om att lära mig ännu mer om vad just min kropp och själ behöver och vill. Jag är medveten om att vi aldrig blir fullärda utan alltid kan lära oss mer och att varje utmaning i livet är en fantastisk möjlighet till lärande.  Vi lär, utmanas och förändras så länge vi lever och vi kan i mycket stor utsträckning själva påverka och välja vilken inriktning vi vill ha på vårt lärande.  

 

Öva på att Låta inriktningen i ditt lärande gå via ditt hjärtat för hjärtat leder dig alltid rätt.    

 

Jag och mamma bokade in oss på en helgretreat, med yoga och meditationsövningar från tidig morgon till sen kväll.  Det var en annorlunda upplevelse och gav mig många lärdomar i min inre resa och mer tankar till min bok. Det hela började på fredagen med att jag drack 16 glas saltvatten och gjorde yoga övningar till. Detta för att rensa tarmsystemet, rena min kropp från gifter och öka kroppens chanser att hålla sig frisk och välmående. Efter det följde två dagar med intensiv yoga och meditation. Jag upptäckte vilket fantastiskt redskap yogan är för våra kroppars välmående, spänst och kondition – en fulländad träningsform där ingen del av kroppen blir bortglömd.  Meditationen tycker jag fortfarande är väldigt svårt att få till men tror verkligen att det hjälper vilsna eller stressade själar till ro. Det är en gedigen visshet, kunskap och lärdom som ligger bakom dessa uråldriga metoder.  I framtiden vill jag gärna ägna mer tid åt dessa men just nu får jag nöja mig med det lilla. Jag får helt enkelt finna mig i att jag är en arbetande tre barns mor med många järn i elden och mycket vilja, men inte all tid i världen. Jag har börja med lite morgon yoga för att väcka kroppen lugnt och stärka delar av kroppen där jag vet att jag är lite svag. Jag är nybörjare i detta men allt jag behövt göra är att bestämma mig för att börja och njuta av lyckan att jag får till det lilla. Även det lilla gör nytta. Små förändringar i vardagen kan göra väldigt mycket i längden. Det gäller att börja någonstans vilken förändring man än bestämmer sig för att man vill ha i sitt liv!

 

En annan förändring som jag tampas med för tillfället är ändrade matvanor. Jag är en oerhört matglad individ som gärna stoppar i mig både det ena och det andra i riklig mängd. Dieten som följde efter tarmsköljningen var inte alls rolig och satte mig verkligen på prov. Det gick i princip ut på att äta kokta grönsaker och sädesprodukter utan krydda eller salt. Ganska smaklöst kan jag säga. Jag fick stå emot mycket som jag älskar men som tur var gällde det bara några dagar. Jag klarade det och gud vad gott allt smakade efter det. Jag tror det är bra att göra utrensningar av våra kroppar någon gång ibland men nästa gång ska jag nog testa något annat än saltvatten.  Men som ordspråket säger ”inget ont som inte för något gott med sig”, min hårda diet har verkligen gett mig en kickstart och en motivation att hålla kvar sundare matvanor. Men jag kommer även i fortsättningen att unna mig läckerheter ibland. Jag är ingen fanatiker och gillar inte överdrifter åt något håll. Det kan lätt få oss att tappa lusten istället. Allt vi tar oss an bör komma ur lust och glädje om långvariga effekter ska nås.

 

Jag är tacksam över allt jag fick uppleva och var med om under denna intensiva helg. Det var verkligen en utmaning för mig och har gjort mig många erfarenheter rikare. I varje situation där vi går emot våra rädslor och bekvämligheter växer vi som människor och blir starkare som individer. Nybörjare eller inte, alla utmaningar i livet är viktiga tillfällen av lärande.  Det är hur du väljer att ta dig an utmaningar och vilken inställning du väljer att ha till ditt lärande och dina förmågor som har betydelse. Så våga och vinn för det är du värd.

 

Läs mera